ורטיגו בכפר

קהילה בת קיימא של אמנים ואנשי סביבה אשר הקימה כפר אמנות אקולוגי בעמק האלה.

אמנות הקיום

כפר האמנות הוא מעבדה חיה ומתהווה, המושתת על עקרונות הקיימות ועל הניסיון למזער את ״טביעת הרגל האקולוגית״ של האדם בסביבתו הטבעית, לצמצם את הנזק ואת ההשפעה שאנו יוצרים כקבוצת אנשים על המרחב החי שמסביבנו, כיום ובדורות הבאים.
בכפר האמנות האקולוגי ״ורטיגו״ בקיבוץ נתיב הל״ה מאמינים כי לגינה יש תפקידים רבים נוספים מעבר לאווירה ולדקורציה, וכי הגינה מתפקדת כמערכת תומכת מבנה ופעילות אנושית ויש לה חלק פעיל ביצירת סביבה בריאה ובת קיימא.

גינה

עמוד 1

עמוד 2

עמוד 3

עמוד 4