ורטיגו בכפר

קהילה בת קיימא של אמנים ואנשי סביבה אשר הקימה כפר אמנות אקולוגי בעמק האלה.
avatar

עדי שעל

avatar

אברהם אגרניוניק

avatar

דני גולדנברג

avatar

מרב גולדנברג

avatar

נמרוד קורן

avatar

נעה ורטהיים

avatar

רינה ורטהיים קורן

avatar

טלי ורטהיים אגרניוניק

avatar

ורטיגו כפר אמנות אקולוגי